Les plataformes de comunicació no es poden mantenir sota el criteri de la gratuïtat total. Des d’una perspectiva històrica, la cultura ha tingut sempre un cost. Amb l’aparició en escena d’Internet fa pocs anys s’expandien les capacitats de comunicació i apareixia una demanda social d’accés a un cost inferior. Els mitjans pioners a la xarxa -i els digitals després- vam apostar per la gratuïtat total com una forma d’apropar-nos al públic. No ens vam adonar, però, que trèiem valor a la nostra tasca diària, i que deixàvem les redaccions en un equilibri molt fràgil.

En el marc del capitalisme imperant, tenir una premsa veritablement lliure i democràtica només és sostenible si sobrevivim tant les plataformes com els professionals de la comunicació. Per això defensem un canvi del model anteriorment esmentat. Aportar un preu just posa el projecte en mans de tots, i en garanteix la continuïtat i el creixement.

Com funciona?

El model sobre el que hem estat treballant permet que totbisbal.com segueixi essent una plataforma lliure i gratuïta. S’estableix una restricció de temps diària en la navegació. Qui requereixi més temps del proposat es pot donar d’alta o bé entrar amb el seu identificador i clau, des del compte que ja té com a usuari/ària, i podrà accedir a un saldo mensual de temps. Si encara en necessita més, llavors podrà, a partir de 5 euros al mes (0,17 €/dia), decidir col·laborar amb el projecte fent-se soci/sòcia, soci/sòcia familiar o bé mecenes (*).

El model sobre el que hem estat treballant permet que totbisbal.com segueixi essent una plataforma lliure i gratuïta. S’estableix una restricció de temps de quatre minuts diaris en la navegació. Qui requereixi més temps del proposat es pot donar d’alta o bé entrar amb el seu identificador i clau, des del compte que ja té com a usuari/ària, i disposarà de 150 minuts mensuals. Si encara en necessita més, llavors podrà, a partir de 5 euros al mes (0,17 €/dia), decidir col·laborar amb el projecte fent-se soci/sòcia, soci/sòcia familiar o bé mecenes (*).

Un sistema d’avisos fa saltar una alerta tant abans que acabi el consum de temps diari com el consum de temps mensual. Una altra apareix quan aquesta situació s’ha produït. En ambdós casos s’indica com seguir:

temps
Com m’associo?

Anant a Afiliar-se > Alta d’usuari/ària, si no n’ets. Si ja ets usuari/ària, et pots associar en les esmentades modalitats anant a modificar les Dades d’usuari del teu panell de control.

La teva adhesió a l’associació Eines i Comunicació Social (EICOS), que dóna el seu suport a totbisbal.com, et permet (a més de múltiples opcions com a usuari) eliminar tota restricció temporal sobre la navegació i participar en l’assemblea anual. A més, pots consultar els estatuts d’EICOS a l’espai Dades d’usuari del teu panell de control.

Per què?

totbisbal.com és una empresa social que treballa des de l’any 2004, amb constància i sota criteris de professionalitat i de qualitat. El nostre enfoc no és com el d’altres empreses de la comunicació que es dediquen principalment a fer diners. La mirada és humanista, local, se centra en la persona i incorpora criteris d’innovació, enfocada a reconèixer i generar valor envers la comunitat territorial de la Bisbal d’Empordà i pobles veïns.

* Els usuaris que actualment ja tenen una contractació a dins del Directori comercial (miniweb, recomanat o preferent), gaudeixen de la mateixa condició que els associats.