Fa un parell o tres d’anys, des de totbisbal.com vam considerar que era necessari incidir en les bones pràctiques comunicatives en l’àmbit educatiu, i fer pedrera. És per això que vam iniciar un contacte amb l’institut per estudiar aquesta opció, enguany viable. Així, sempre si hi ha alumnes que hi tinguin interès, els dimarts de 17.30 h a 19.00 h, duré a terme unes classes extraescolars de comunicació i periodisme a l’IES la Bisbal.

La proposta incideix en saber com podem narrar avui, quina és la mirada del comunicador sobre la realitat, i com funcionen els mitjans. Crec que és un coneixement bàsic en secundària per entendre el món, inicial per començar en aquest àmbit, i previ a l’adquisició d’altres de més tècnics.

Ens plantejarem de què parlem quan parlem de comunicació i què és periodisme i què no. Sense perdre l’esperit crític i incorporant l’impacte de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC), intentarem resoldre dubtes, aprendre de forma col·lectiva, i ser creatius. Com podeu veure, tot un repte, el que m’he plantejat!

Un bloc recollirà els continguts i les conclusions a què arribem després de plantejar els temes a l’aula. Obrirem i expandirem la reflexió teòrica inicial mitjançant recursos a la xarxa (sobretot vídeos), i intentarem aprendre a debatre casos concrets, aportats per mi o pels propis alumnes. En funció de com avanci el curs podríem desenvolupar alguns treballs pràctics.